Algemene voorwaarden

Liefs op papier.nl | KvK 59544422 | BTW ID NL002093713B70
Leusden | 3832AK, 9

Bij bestelling gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden.

Auteursrecht/gebruikslicentie

Al het materiaal (foto’s, kaarten, etc) is ontworpen en gemaakt door Shelley Brandon – eigenaar Liefs op papier, tenzij anders aangegeven (zoals de producten van Cats on Appletrees, Keramiek producten, acrylblokken en inktpads). Wil je kopiëren, in welke vorm dan ook, met name gericht op commerciële doeleinden, contact de auteur dan eerst voor toestemming. Wil je materiaal delen met anderen, via de Social media of vermelden op je website? Leuk en mag, mits dit in de oorspronkelijke vorm gedaan wordt met de bronvermelding en vermelding van: liefsoppapier.nl of #liefsoppapier.

Levering

Verzending binnen 1 – 3 werkdagen. Het kan voorkomen dat het bestelde artikel niet meer voorradig is. Hiervan stellen wij je op de hoogte.
Leveringsgebied Nederland en België
Bezorgen Bestellingen worden verzonden via PostNL. Bij bezorging door PostNL zijn de bezorgvoorwaarden van PostNL van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en de verzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de bezorger. Bij ontvangst dient de koper de inhoud te controleren op schade/onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn dan dient de koper direct contact op te nemen via email.

Bezorgkosten

Liefsoppapier hanteert eén vast tarief voor alle (brievenbus)pakketjes met track & trace code in NL en België. De genoemde productprijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland of ander EU land. Bestellingen naar België worden alleen nog middels een pakket via PostNL verzonden, want helaas wordt brievenbuspost (zonder track & trace) te vaak niet geleverd.

Privacy

Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De uitgebreide Privacyverklaring is via de link in de Footer van de webshop te vinden.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht (stuur hiervoor een mail naar info@liefsoppapier.nl samen met je ordernummer) dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Uiterlijk binnen 14 dagen crediteer ik (stort ik het geld terug) je order na ontvangst retour(melding).
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Annuleren

Zakelijk Voor zakelijke annuleringen gelden andere voorwaarden. Bij annulering van de opdracht voor verzending van de producten worden de tot dan gemaakte kosten in rekening gebracht of 50% van het totale bedrag. Deze worden tevens opgenomen in de offerte voorafgaand aan de opdracht.

Betaling

Wij maken gebruik van betaling na ontvangen factuur (betaaltermijn 8 dagen), IDEAL, Klarna, creditcard en SOFORT banking als betaalmethode.

Wederverkoop

Neem voor wederverkoop en de daarbij geldende voorwaarden contact op.

Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Liefs op papier, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De ingediende klachten bij Liefs op papier worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Liefs op papier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van Liefs op papier niet op, tenzij zij schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Liefs op papier, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.