Associatiekaarten worden vaak gebruikt als hulpmiddel bij een brainstormsessie, workshop, training of coachsessie. Waarom kun je deze werkvorm goed inzetten bij 1-op-1 sessies en teamcoaching en wat levert het je op?

Coachkaarten

Associatiekaarten kunnen ondersteunen bij het bedenken van nieuwe ideeën en verbanden te leggen tussen verschillende vraagstukken. Door visuele verbindingen te maken tussen woorden of begrippen, kunnen associatiekaarten de creativiteit en verbeeldingskracht stimuleren.

Werken met Associatiekaarten zorgt er namelijk voor dat er vanzelf een associatie naar boven komt die op dat moment passend is, zoals gevoelens, herinneringen en toekomstdromen. Het helpt je onder woorden te brengen wat een vraag, onderwerp of situatie met je doet of dat je wilt dat het met je doet. ‘Hoe wil je je voelen’ is bijvoorbeeld een mooie vraag om daarvoor te stellen.

Werkvormen
Door verschillende werkvormen te gebruiken kan de coach of trainer de individu en of de groep ondersteunen nieuwe inzichten te krijgen, patronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ook kunnen werkvormen helpen om de ander meer zelfinzicht te geven en emoties beter te begrijpen.

TIPS!

Welke vragen kun je stellen bij het gebruik van Associatiekaarten:

 • Wat is jouw doel van de dag? Kies de voor jou meest passende afbeelding voor vandaag.
 • Stel je zelf eens voor aan de hand van een van de kaarten. Wat kenmerkt jou, wie ben je, wat is je hobby, etc.
 • Waar sta je nu en waar wil je naar toe, kies daar afbeelding(en) bij uit en licht deze toe.
 • Hoe wil je je voelen aan het eind van het traject?
 • Kun je een verband leggen tussen de door jou gekozen afbeeldingen?
 • Welk doel wil je bereiken?

Extra tips voor het werken met teams:

 • Schrijf slechts één woord per afbeelding/kaart om ideeën te stroomlijnen en te organiseren
 • Samenwerking bevorderen kan door met elkaar afbeeldingen te kiezen die de missie van de afdeling of team verwoord en kan ondersteunen.
 • Experimenteer met verschillende kaarten en kleurcomposities om nieuwe inzichten te krijgen.
 • Gebruik de Associatiekaarten in groepsverband om ideeën te delen en samen te werken aan creatieve projecten.
 • Zet verschillende Associatiekaarten sets in, je vind ze hier: coachkaarten en werkvormen.